Vilos numerį rezervavęs ir jame įsiregistravęs svečias patvirtina, kad laikysis žemiau nurodytų vilos „Florena“ (toliau tekste vadinama Vila) vidaus tvarkos taisyklių. Už jų nesilaikymą svečias gali būti įspėtas vilos atsakingų darbuotojų (toliau tekste – Administracijos), toliau šių taisyklių nesilaikančio ar jas sąmoningai pažeidžiančio svečio gali būti paprašyta išvykti iš vilos. Tokiu atveju svečio sumokėti pinigai nėra grąžinami ir svečias privalo sumokėti už visas iki išvykimo įsigytas paslaugas.
 
Svečio atvykimas/įsiregistravimas į vilą nuo 15:00 val., išvykimas/išsiregistravimas – iki 12:00 val.
Vilos registratūros darbo laikas – 8:00- 23:00. 
Pusryčiai viloje neteikiami. Vilos kambarių tarnyba dirba nuo 9:00 iki 16:00 val.
 
Į vilą atvykęs svečias ir kartu su juo atvykę asmenys privalo registruotis registratūroje nurodant galiojančio(-ių) asmens dokumento(-ų) (paso, asmens tapatybės kortelės) duomenis.
 
Svečias sąskaitą už apgyvendinimą privalo apmokėti iškart pateikus užsakymą banko pavedimu. 
 
Svečio pageidavimu ir esant galimybei už papildomą mokestį numeryje gali būti apgyvendinami papildomi asmenys.
 
Svečias, apsistojantis viloje trumpiau nei parą (24 val.) moka visos paros kainą, nepriklausomai nuo išsiregistravimo laiko.
 
Svečiui pageidaujant išvykti vėliau nei 12:00 val., esant galimybei, pratęsiamas svečio viešnagės laikas.
 
Svečiui išvykstant po 12 iki 18:00 val., yra taikomas 50 procentų numerio paros kainos mokestis. Išvykstant vėliau nei 18:00 val., svečias moka mokestį lygų 100 proc. numerio vienos paros kainos.
 
Svečiui, sumokėjusiam už apgyvendinimą, taip pat už papildomas paslaugas, tačiau neatvykus/nusprendus jomis nesinaudoti, sumokėti pinigai svečiui negrąžinami. Išvykus iš vilos anksčiau nei buvo numatyta rezervacijoje, t. y. neišbuvus viso laiko, pinigai už neišbūtą laiką Svečiui negrąžinami.
 
Vila pasilieka teisę savo nuožiūra neįsileisti nepageidaujamų ar įtartinai besielgiančių asmenų. Nepageidaujami asmenys – anksčiau Viloje apsistoję ir nesusimokėję už paslaugas, pasisavinę ar sugadinę Vilos turtą ir/ar inventorių bei už jį neatlyginę Vilai gera valia.
 
Visi Viloje gyvenantys svečiai (ir svečių lankytojai) privalo laikytis švaros ir nustatytos tvarkos, tausoti, tinkamai ir pagal paskirtį naudoti Vilos įrengimus, prietaisus, baldus ir kitus kambariuose ir bendro naudojimo patalpose esančius daiktus, nedelsiant pranešti Vilos administracijai apie pastebėtus jų gedimus.
 
Visi vilos numeriuose ir kitose vilos patalpose esantys daiktai, išskyrus vienkartines Svečio naudojimui skirtas higienos priemones, taip pat specialiai Svečio naudojimui numeryje skirtus maisto produktus (kava, arbata, cukrus, saldiklis) yra vilos nuosavybė, todėl Svečias neturi teisės jų pasiimti išvykdamas iš vilos.
Išeidamas iš numerio ir Vilos, svečias saugumo dėlei privalo įsitikinti, kad paskui save uždaro duris ir jos užsirakina.
 
Jei dėl Svečio kaltės dingsta numerio/Vilos inventorius arba jis sugadinamas, kaltininkas atlygina Vilai žalą pagal nustatytus įkainius.
 
Jei dėl padarytos žalos negalima apgyvendinti svečių (sugadintas numerio inventorius, pažeisti elektros laidai, vamzdžiai ir pan.), mokama pilna numerio kaina žalos pašalinimo laikotarpiu. Už nepilnamečių, neveiksnių/ribotai veiksnių Svečių vilos padarytą žalą atsako jų tėvai/globėjai/rūpintojai.
 
Vila neatsako už Svečių daiktus, paliktus ne kambaryje.
 
Papildomus svečius vestis į Vilos teritoriją galima tik su Vilos leidimu.
 
Vilos administracija esant pavojaus svečio(-ių) saugumui ir/ar jų turto sugadinimo grėsmei, taip pat kitų Vilos svečių nusiskundimams turi teisę įeiti į svečio numerį.
 
Išvykdamas iš Vilos, svečias privalo įsitikinti, kad už visas paslaugas yra sumokėta. Esant neapmokėtoma paslaugoms, taip pat, jeigu svečio gyvenimo numeryje metu buvo padaryta žala Vilos inventoriui, svečias privalo susisiekti su Vilos administracija  tel. +37065633888 ir apmokėti sąskaitas.
 
Už visas paslaugas, kurias Vilos svečias įsigijo/naudojosi, tačiau išsiregistravo ir išvyko neatsiskaitęs arba padarė žalą Vilai ir jos neatlygino prieš išsiregistruodamas, Vila turi teisę nuskaičiuoti atitinkamą sumą nuo svečio registracijos metu pateiktos banko kortelės, nedalyvaujant pačiam svečiui, prieš tai informavęs jį kontaktiniu registracijos kortelėje nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu. Laikoma, kad svečias suteikė leidimą Vilai tokiai mokėjimo operacijai.
 
Svečiui, iki 12 val. neatlaisvinus kambario ir nesant galimybės su juo susisiekti, arba kai Svečias piktybiškai neatsiskaito už suteiktas paslaugas ir neatlaisvina kambario administracijos prašymu, administracija pasilieka teisę kambaryje esančius daiktus perkelti į Viloje saugomas patalpas ir saugoti juos iki atsiėmimo už Vilos administracijos nustatytą mokestį.
 
Vedžioti bei paleisti gyvūnus Vilos teritorijoje draudžiama.
 
Vienam vilos kambariui skiriama viena nenokama parkavimo vieta.